„Bezpieczna Klasa” – „Bezpieczna Szkoła”

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA pt.: „Bezpieczna Klasa” – „Bezpieczna Szkoła”
Zatwierdzona przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie pod numerem 162.
- Sprawozdanie z realizacji innowacji -
OPIS OGÓLNY: Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa cywilnego młodzieży i dzieci przede wszystkim na terenie szkoły, innowacja pedagogiczna pt.: „Bezpieczna Klasa” – „Bezpieczna Szkoła” stała się nowym krokiem ku podniesieniu poziomu bezpieczeństwa poprzez:

Cele innowacji:
 wdrażanie zasad postępowania w razie zaistnienia wypadków na terenie szkoły, jak i poza nią ( np. na wycieczkach, obozach, spotkaniach integracyjnych),
 naukę skutecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły, jak również poza szkołą,
 organizację corocznych szkoleń postępowania przy udzielaniu pomocy w razie zaistnienia wypadku w czasie zanim nadejdzie pomoc kwalifikowanego ratownictwa medycznego,
 motywację dzieci i młodzieży do zgłębiania wiedzy o pomocy przedmedycznej, której końcowym elementem jest uczestnictwo w specjalistycznym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w klasach w trakcie zajęć i pomiędzy godzinami lekcyjnymi,
 podniesienie morale wśród nastolatków poprzez akcje przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmu, przemocy czy agresji na terenie szkół,
 przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Konsekwencją realizacji ww. środków stała się:
 poprawa wydajności pracy uczestnika tej innowacji we wszystkich aspektach edukacyjnych,
 zwiększyła czy poprawa klimatu bezpieczeństwa klasy oraz szkoły co doprowadziło do poprawy wyników w realizacji zadań jakie zakłada osoba (patrz uczeń) czy szkoła z początkiem roku szkolnego czy okresu semestralnego,
 wielu uczniów szkoły, mimo młodego wieku jest już na początku swojej drogi życiowej obarczona schorzeniami dziedzicznymi czy jednostkami chorobowymi, a które mogą sprawić jej trudność w realizowaniu wymogów edukacyjnych sprawiła, że te trudności nie były zbyt obciążające,

W efekcie przeprowadzonej innowacji nastąpił:
 wzrost poziomu bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 adekwatna do sytuacji pomoc poszkodowanemu,
 wzrost umiejętność zachowania się oraz odpowiednia i szybka reakcja w sytuacji kryzysowej,
 wzrost umiejętność prawidłowego zabezpieczenia miejsca wypadku i osoby poszkodowanej.

 

Materiały do pobrania - tutaj >>

©2019 Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search