Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uczniowie korzystający z zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu Samorządowego „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” chętnie angażują się w działania dydaktyczne. Na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z chemii uczniowie uzupełniają braki w wiadomościach i umiejętnościach oraz rozwijają kompetencje chemiczne, stanowiące lepsze zrozumienie materiału z tego przedmiotu. Ponadto wykorzystują myślenia naukowe w celu rozwiązywania problemów występujących w życiu codziennym i środowisku naturalnym.

20180110 11334420180110 113445

©2019 Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search