Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA pt.: „Bądź bezpieczny - samoobrona”
Zatwierdzona przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie pod numerem 161.
- Sprawozdanie z realizacji innowacji -

OPIS OGÓLNY: Celem innowacji pedagogicznej pt.: „Bądź bezpieczny – samoobrona” jest taka praca z jej uczestnikami, by przez odpowiednie metody wpłynąć na ich świadomość, uczucia, intuicję czy motywację – by przez użycie wskazanych w programie środków zwiększyć bezpieczeństwo w placówce oświatowej oraz poza nią. Nauka umiejętności radzenia sobie z różnymi stresującymi czy niekomfortowymi wydarzeniami lub sytuacjami ma prowadzić do zdobycia większej pewności siebie, wiary w siebie, że potrafi się budować lepszy świat zaufania i tolerancji. Całość innowacji prowadzi do zwiększania wydajności jej uczestników we wszystkich aspektach edukacyjnych przez poprawę koncentracji i asertywności na lekcjach i pracy w domu.

Cała innowacja odbywa się w tej samej grupie pod opieką tego samego prowadzącego. Miała formę warsztatów. Zajęcia jej trwały po 1 - 2 godzin lekcyjnych według ustalonego harmonogramu i nie były wyczerpujące fizycznie. Większa jej część to ćwiczenia techniczne i psychologiczne: inscenizacje realnych sytuacji, nauka ruchu i gestykulacji, praca z głosem, trening mobilizacji wewnętrznej i oswajania się z zagrożeniem itd. Ten sposób szkolenia nie miał nic wspólnego z uczeniem się skomplikowanych, trudnych i tajemniczych technik. Jest to raczej przypominanie sobie najbardziej naturalnych dla człowieka odruchów obronnych.

Konsekwencją realizacji ww. środków stało się:
 odblokowanie naturalnych reakcji obronnych jej uczestników,
 nabycie prostych, skutecznych i sprawdzonych techniki negocjacji w sytuacjach zagrożenia,
 poznanie sposobów zwalczania stresu i wzmacniania poczucia pewności siebie,
 nauczenie skutecznych, sprawdzonych metod wzywania pomocy,
 rozpoznanie różnych rodzajów agresorów oraz skutecznych metod postępowania z nimi

 

Materiały do pobrania - tutaj >>

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA pt.: „Bezpieczna Klasa” – „Bezpieczna Szkoła”
Zatwierdzona przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie pod numerem 162.
- Sprawozdanie z realizacji innowacji -
OPIS OGÓLNY: Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa cywilnego młodzieży i dzieci przede wszystkim na terenie szkoły, innowacja pedagogiczna pt.: „Bezpieczna Klasa” – „Bezpieczna Szkoła” stała się nowym krokiem ku podniesieniu poziomu bezpieczeństwa poprzez:

Cele innowacji:
 wdrażanie zasad postępowania w razie zaistnienia wypadków na terenie szkoły, jak i poza nią ( np. na wycieczkach, obozach, spotkaniach integracyjnych),
 naukę skutecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły, jak również poza szkołą,
 organizację corocznych szkoleń postępowania przy udzielaniu pomocy w razie zaistnienia wypadku w czasie zanim nadejdzie pomoc kwalifikowanego ratownictwa medycznego,
 motywację dzieci i młodzieży do zgłębiania wiedzy o pomocy przedmedycznej, której końcowym elementem jest uczestnictwo w specjalistycznym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w klasach w trakcie zajęć i pomiędzy godzinami lekcyjnymi,
 podniesienie morale wśród nastolatków poprzez akcje przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmu, przemocy czy agresji na terenie szkół,
 przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Konsekwencją realizacji ww. środków stała się:
 poprawa wydajności pracy uczestnika tej innowacji we wszystkich aspektach edukacyjnych,
 zwiększyła czy poprawa klimatu bezpieczeństwa klasy oraz szkoły co doprowadziło do poprawy wyników w realizacji zadań jakie zakłada osoba (patrz uczeń) czy szkoła z początkiem roku szkolnego czy okresu semestralnego,
 wielu uczniów szkoły, mimo młodego wieku jest już na początku swojej drogi życiowej obarczona schorzeniami dziedzicznymi czy jednostkami chorobowymi, a które mogą sprawić jej trudność w realizowaniu wymogów edukacyjnych sprawiła, że te trudności nie były zbyt obciążające,

W efekcie przeprowadzonej innowacji nastąpił:
 wzrost poziomu bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 adekwatna do sytuacji pomoc poszkodowanemu,
 wzrost umiejętność zachowania się oraz odpowiednia i szybka reakcja w sytuacji kryzysowej,
 wzrost umiejętność prawidłowego zabezpieczenia miejsca wypadku i osoby poszkodowanej.

 

Materiały do pobrania - tutaj >>

©2020 Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search