Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uczniowie korzystający z zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu Samorządowego „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim” chętnie angażują się w działania dydaktyczne. Na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z chemii uczniowie uzupełniają braki w wiadomościach i umiejętnościach oraz rozwijają kompetencje chemiczne, stanowiące lepsze zrozumienie materiału z tego przedmiotu. Ponadto wykorzystują myślenia naukowe w celu rozwiązywania problemów występujących w życiu codziennym i środowisku naturalnym.

20180110 11334420180110 113445

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uczniowie naszej szkoły, biorący udział w projekcie "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim", poznają na zajęciach dodatkowych różne tajniki wiedzy a także mają okazję poznać nowym język. Jedno z zajęć dodatkowych zadania 4 (Indywidualne Programy Edukacyjne - kółta zainteresowań, laboratoria, warsztaty) otwiera przed uczniami nowe możliwości - naukę języka rosyjskiego. Na zajęciach "Język rosyjski - na przekór stereotypom" uczniowie poznają cyrylicę, uczą się pisać i czytać w języku rosyjskim.   

mms img1800814327

786818783mms img787286204

 

 

mms img739003510

©2019 Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search