• 733 130 565
 • sekretariat@rcku.pl
 • Sekretariat czynny w wakacje od pon. do pt. 8:00 - 14:30

Obserwuj nas:

kierunek

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Opis kierunku

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.

Już teraz pomyśl o swojej przyszłości!

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca).

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:

 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Ciekawa praca!

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę oraz w serwisach ich obsługi;
 • w działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, które polegają na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania instalacji energii odnawialnej;
 • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną.

 

Przedmioty zawodowe, jakich będziesz się uczył to m.in.:

 • podstawy kosztorysowania;
 • rysunek techniczny;
 • technologie montażu systemów urządzeń energetyki odnawialnej;
 • montaż urządzeń, obsługa i nadzór systemów energetyki odnawialnej.

Zobacz inne kierunki jakie oferujemy

Klasa humanistyczna

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik technologii żywienia

technik ekonomista

technik weterynarii

Technik urządzeń
i systemow energetyki odnawialnej

technik obsługi turystycznej

Klasa humanistyczna

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik ekonomista

technik weterynarii

Technik urządzeń
i systemow energetyki odnawialnej

technik organizacji turystyki