Obserwuj nas:

kierunek

Technik Weterynarii

Opis kierunku

Kierunek ten przygotowuje do egzaminów w dwóch kwalifikacjach:

  • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej

Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne

 

1. Chów  zwierząt.

2. Anatomia  zwierząt.

3. Diagnostyka  weterynaryjna.

4. Profilaktyka  i  leczenie chorób  zwierząt.

5. Kontrola  i  nadzór  weterynaryjny.

 

Absolwent technikum weterynarii może podjąć pracę w:

Absolwent  technikum  weterynarii  może  podjąć  pracę w:

· klinikach,  gabinetach  weterynaryjnych;

· stacjach  hodowli  i  unasieniania  zwierząt;

· inspektoratach  weterynaryjnych;

· zakładach  przetwórstwa środków spożywczych  pochodzenia  zwierzęcego;

· zakładach  wytwarzania  pasz dla  zwierząt;

· w  lecznicach  dla  zwierząt jako  pomocnik  lekarza  weterynarii;

· jednostkach  organizacyjnych  utrzymujących  zwierzęta;

· firmach  związanych  z  agrobiznesem.

Zobacz inne kierunki jakie oferujemy

Klasa humanistyczna

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik technologii żywienia

technik ekonomista

technik weterynarii

Technik urządzeń
i systemow energetyki odnawialnej

technik obsługi turystycznej

Klasa humanistyczna

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik ekonomista

technik weterynarii

Technik urządzeń
i systemow energetyki odnawialnej

technik organizacji turystyki

Informacja.

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych
w szkołach na terenie całego kraju,
w terminie od 30.11.2020 roku do odwołania, uczniowie przechodzą w tryb zdalnego nauczania.

Budynek szkoły będzie zamknięty dla osób
z zewnątrz
.

W razie konieczności załatwienia sprawy proszę
o kontakt telefoniczny z sekretariatem
nr tel. 733130565 /lub 672583059.