Obserwuj nas:

kierunek

Technik Hotelarstwa

Opis kierunku

Będąc uczniem technikum hotelarstwa masz szanse nabyć kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć upragniony zawód!

Kwalifikacje w zawodzie:

 • Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Czego nauczysz się wybierając ten zawód?

 • planować, oferować i wykonywać usługi hotelarskie, gastronomiczne i dodatkowe typu Wellness i SPA;
 • obsługiwać imprezy, kongresy,  zjazdy, targi, bankiety;
 • organizować usługi turystyczne i rekreacyjne;
 • prowadzić recepcję hotelową;
 • urządzać wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych;
 • obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy.

Jakie umiejętności i szanse daje Ci ten zawód w przyszłości? 

 • możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe organizowane w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie;
 • możliwość zatrudnienia w renomowanych hotelach, pensjonatach, motelach, domach wczasowych;
 • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • możliwość zatrudnienia w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi.

Technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich;
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Po skończonej szkole uczniowie posiadają solidną wiedzę z zakresu obsługi klienta, organizacji usług hotelarskich. 

To może być zawód dla CiebieJeśli podoba Ci się ten zawód zapraszamy do naszej szkoły!

Zobacz inne kierunki jakie oferujemy

Klasa humanistyczna

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik technologii żywienia

technik ekonomista

technik weterynarii

Technik urządzeń
i systemow energetyki odnawialnej

technik obsługi turystycznej

Klasa humanistyczna

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik ekonomista

technik weterynarii

Technik urządzeń
i systemow energetyki odnawialnej

technik organizacji turystyki

Skip to content