Obserwuj nas:

kierunek

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Opis kierunku

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.

Już teraz pomyśl o swojej przyszłości!

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca).

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:

  • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Ciekawa praca!

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie:

  • w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę oraz w serwisach ich obsługi;
  • w działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii,
  • na stanowiskach nadzoru technicznego, które polegają na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania instalacji energii odnawialnej;
  • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną.

 

Przedmioty zawodowe, jakich będziesz się uczył to m.in.:

  • podstawy kosztorysowania;
  • rysunek techniczny;
  • technologie montażu systemów urządzeń energetyki odnawialnej;
  • montaż urządzeń, obsługa i nadzór systemów energetyki odnawialnej.

Zobacz inne kierunki jakie oferujemy

Klasa humanistyczna

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik technologii żywienia

technik ekonomista

technik weterynarii

Technik urządzeń
i systemow energetyki odnawialnej

technik obsługi turystycznej

Klasa humanistyczna

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik ekonomista

technik weterynarii

Technik urządzeń
i systemow energetyki odnawialnej

technik organizacji turystyki

Skip to content