Obserwuj nas:

Rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostaną opublikowane wkrótce. Prosimy o cierpliwość. Zapraszamy na fanpage Szkoły – polub go by być na bieżąco.

Uwaga kandydaci do Technikum Zawodowego nr 3 w Wałczu rocznik 2024/2025!

od 10.05. do 14.06.2024 r.

termin składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025!

od 21.06. do 05.07.2024 r.

termin uzupełnienia wniosku o świadectwo ukończenia szkoły wniosku + zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12.07.2023 r. od godz. 12.00

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 12.07.2024 r. do 17.07.2024 r. do godz. 15.00     

potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
+ zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

18.07.2023 r. od godz. 12.00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły
i kandydatów nieprzyjętych

Wnioski należy składać poprzez system elektroniczny:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 RCKU W WAŁCZU

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Na rok szkolny 2024/2025 planujemy nabór do klasy:

 • Technik informatyk
 • Technik ekonomista
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik hotelarstwa

 

Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeliczone na punkty:

– wynik przedstawiony w procentach z:

 • polskiego – mnoży się przez 0,35;
 • matematyki – mnoży się przez 0,35;
 • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3. 

 

Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej liczone są według zasady:

 • celujący…………. 18 punktów
 • bardzo dobry…… 17 punktów
 • dobry…………….. 14 punktów
 • dostateczny……… 8 punktów
 • dopuszczający….. 2 punkty

 

Przedmioty punktowane na poszczególnych kierunkach:

 • Technik informatyk – informatyka
 • Technik ekonomista – informatyka
 • Technik hotelarstwa – geografia
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia ucznia (28 punktów):

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem („pasek”) – 7 punktów.
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów.
 2. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów.
 3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

 

 

TERMINY  SKŁADANIA PODAŃ

Kandydaci do szkoły składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty tj. od 10 maja 2024r. do 14 czerwca 2024r. do godziny 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. do godz. 15.00
 • trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)

 

Po przeprowadzeniu rekrutacji w dniu 12 lipca 2024r. o godz. 12.00 zostaną ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego przez wywieszenie w szkole list:

 • kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły
 • kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły

 

Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia są zobowiązani potwierdzić wolę nauki w naszej szkole od 12 lipca 2024r. do 17 lipca 2024r. do godz. 15.00 (złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) w sekretariacie szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły  dnia 18 lipca 2024r. o godz. 12.00.

 

Jak złożyć wniosek rekrutacyjny?

Przed złożeniem wniosku koniecznie przeczytaj poniższą instrukcję.

Kliknij w link poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę Nabór 2023 gdzie możesz złożyć wniosek rekrutacyjny do naszej Szkoły.

Uwaga kandydaci do Technikum Zawodowego nr 3 w Wałczu rocznik 2023/2024!

od 09.05. do 16.06.2023 r.

do godz. 15.00

termin składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024!

od 23.06. do 10.07.2023 r.

termin uzupełnienia wniosku o
-świadectwo ukończenia szkoły
-zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania praktyki zawodowej (w przypadku kierunku technicznego)
– 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem).

17.07.2023 r. od godz. 15.00

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

od 17.07.2023 r. do 21.07.2023 r.

do godz. 10.00     

potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

21.07.2023 r. od godz. 15.00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły
i kandydatów nieprzyjętych

Do pobrania:

Dlaczego warto dołączyć do Technikum Zespołu Szkół nr 4 w Wałczu?

Zobacz film!

Skip to content